فروش آغاز تعهد ماست

شما اینجا هستید : صفحه اصلی > مقالات


[آرشیو]
bullet مقالات Dentis
Part. ۱ ۱. Maxillary Anterior Case - ۱ Maxillary Anterior Case - ۲ ۲. Maxillary Posterior Teeth - ۱ Maxillary Posterior Teeth - ۲ Maxillary Posterior Teeth - ۳ Maxillary Posterior Teeth - ۴ Maxillary Posterior Teeth - ۵ Maxillary Posterior Teeth - ۶ ۳. Maxillary Posterior Teeth & Maxillary Anterior Teeth ۴. Sinus - ۱ Sinus - ۲ Sinus - ۳ Sinus - ۴ Sinus - ۵ Sinus - ۶ Sinus - ۷ ۵. Maxillary posterior Teeth & Mandibular Posterior Teeth ۶. Mandibular Anterior Teeth - ۱ Mandibular Anterior Teeth - ۲ ۷. Mandibular Posterior Teeth - ۱ Mandibular Posterior Teeth - ۲ Mandibular Posterior Teeth - ۳ Mandibular Posterior Teeth - ۴ Mandibular Posterior Teeth - ۵ ۸. Overdenture - ۱ Overdenture - ۲ ۹. Full Mouth Rehabilitation - ۱ Full Mouth Rehabilitation - ۲ ۶ ۱۰ ۱۳ ۱۶ ۱۹ ۲۴ ۲۷ ۲۹ ۳۴ ۳۷ ۴۱ ۴۵ ۴۸ ۵۱ ۵۴ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۶ ۷۰ ۷۳ ۷۵ ۷۸ ۸۱ ۸۴ ۸۷ ۹۰ ۹۵ Part. ۲ Implant placement using the SAVE implant Restoration of a partially edentulous ridge with a DENTIS implant: A case report Effect of vertical distraction osteogenesis using a nitrified distractor on the osseointegration of DENTIS implants ۱۰۰ ۱۰۶ ۱۱۲
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱       (تعداد بازدید : ۹۰۴۱)

دفتر مرکزی : تهران، خیابان بهار جنوبی، بالاتر از چهارراه سمیه، کوچه حمید صدیق، شماره ۳۱
نمایشگاه شماره ۱: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان طوس و فلسطین، پلاک ۹۶
نمایشگاه شماره ۲: تهران، بزرگراه نواب، بین پل مرتضوی و کمیل، مرکز تجارت دندانپزشکی ایران
نمایشگاه شماره ۳: تهران، خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، پاساژ کاوه، واحد ۳۲
تلفن :۷۷۵۲۷۱۴۰ (۰۲۱) ۸خط
تلفن : ۴۲۹۵۴ (۰۲۱) ۳۰خط
تلفن : ۳-۶۶۳۸۰۰۰۱(۰۲۱)
تلفن  : ۶۶۵۸۱۴۷۷-۰۲۱
فکس : ۷۷۵۳۰۳۶۲(۰۲۱)
فکس:۸۸۹۸۴۰۱۴(۰۲۱)
فکس : ۶۶۳۸۰۰۰۴(۰۲۱)
فکس:۶۶۵۸۱۴۹۵(۰۲۱)
نظرسنجی
وضعیت سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟